JPK już od 1 stycznia 2018 roku

Od nowego roku zacznie obowiązywać nowa struktura, którą podatnicy będą zobowiązani składać na żądanie Urzędu Skarbowego - jednolity Plik Kontrolny. JPK to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Obowiązek składania JPK będą miały podmioty rozliczające się z podatku dochodowego stosując zasad ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, którzy prowadzą w swojej firmie ewidencję przychodu w formie elektronicznej. JPK będzie składało się tylko na wyraźną prośbę organu podatkowego, który wyznaczy termin, w jakim trzeba będzie złożyć strukturę. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość wysłania JPK przez internet (konieczne będzie posiadanie bezpiecznego podpisu certyfikowanego lub profilu eUPAP) lub składania na elektronicznym nośniku danych. Celem JPK jest skrócenie czasu kontroli podatkowej, poprawa jej wyników oraz umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy powinni zorientować się czy podlegają obowiązkowi składania JPK oraz…
Read More