Sposoby prowadzenia księgowości

Decydując się na otworzenie własnej działalności gospodarczej należy dokonać wyboru odnośnie sposobu prowadzenia księgowości. Przedsiębiorca może dokonać wyboru spośród 2 opcji: 1. Samodzielne prowadzenie księgowości: Jest to wariant najtańszy i najbardziej optymalny dla niewielkich przedsiębiorstw, których dokumentacja nie jest zbyt obszerna i nie wymaga skomplikowanych zabiegów. 2. Outsourcing księgowy polega na przekazaniu opieki nad swoimi finansami, a także dokumentacją jednostkom z zewnątrz. Tutaj mamy do czynienia z dwoma wariantami, to jest wyborem księgowego bądź specjalistycznego biura rachunkowego. Przede wszystkim jednostki te pozwalają zaoszczędzić sporo czasu, ale także gwarantują poprawność wszystkich rozliczeń. Do podstawowych działań z zakresu prowadzenia księgowości należy: -prowadzenie ksiąg rachunkowych, -administrowanie księgami rachunkowych, -ustalanie i wycenianie realnego stanu aktywów i pasywów, -tworzenie sprawozdań finansowych, -gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych.
Read More