Księgowanie czeków

Czeki w obiegu krajowym powinny zostać przygotowane do realizacji w przeciągu 10 dni, w obiegu europejskim 20 dni, a w obiegu światowym 70 dni. W otrzymaniu czeków obcych wyróżnia się następujące momenty: - otrzymanie czeku od kontrahenta - przyjęcie czeku od kontrahenta przyczynia się do zmniejszenia lub likwidacji jego należności. - złożenie czeku w banku do realizacji - w momencie złożenia czeku rozrachunkowego w banku do realizacji, jednostka oczekuje na jego realizację w banku. - realizacja czeku - po realizacji czeku bank przesyła Wyciąg Bankowy. Gdy otrzymamy ten dokument możemy zaksięgować wzrost środków pieniężnych na koncie naszej firmy. Księgowanie w przypadku czeków gotówkowych różni się od czeków rozrachunkowych tym, iż wpłata do kasy następuje jeszcze tego samego dnia. Z tego powodu ciekawy okazuje się fakt, iż okres oczekiwania na realizację…
Read More