Podatek VAT – zmiany od 1 lipca 2020 r.

Początek lipca 2020 roku wiązał się ze zmianami w zakresie nowej matrycy stawek VAT, co miało na celu znaczne uproszczenia w zakresie stawek VAT. W ogłoszonych modyfikacji, główną zmianą była ta w zakresie sposobu identyfikacji towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT. Jak się okazuje, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) odejdzie do lamusa, a na jej miejsce wejdzie Nomenklatura Scalona (CN), bądź Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB). Zmiana ta jest bardzo istotna, ponieważ pociąga za sobą wiele kolejnych. Mowa o nowych regulacjach w zakresie korzystania z obniżonych stawek VAT. Wraz z nowymi zasadami, określone grupy towarowe będzie obowiązywała jednakowa stawka VAT, a przy zmianie stawki ewentualna różnica będzie równana w dół (obniżana). Wówczas podatnicy stosujący obniżone stawki podatku w wysokości 5% lub 8% powinni zapoznać się z nowym wykazem towarów…
Read More

Legalne uniknięcie podatków

W przypadku większości przedsiębiorców, zmorą okazują się właśnie podatki oraz obowiązek ich regularnego opłacania. Za każdym razem uchylanie się od owego obowiązku, skutkuje dla przedsiębiorcy bardzo surowymi karami grzywny, bądź w niektórych przypadkach nawet ograniczeniem wolności. Istnieją jednak sposoby na to, aby owe zobowiązania finansowe zmniejszyć. Warto wiedzieć, że sposoby te są w pełni legalne, a pozostałe niestety nie. Aby zgodnie z prawem zmniejszyć zobowiązania podatkowe swojej firmy, należy rozważyć opcje takie, jak np.: - potraktowanie własnego dochodu jako dochód innej osoby, która znajduje się w niższym przedziale podatkowym, - możliwość odroczenia podatków, - rezygnacja z opcji uzyskania dodatkowego przychodu (dotyczy opodatkowania metodą progresywną), - odpowiednie planowanie struktury przedsięwzięcia, - prawidłowe wykorzystanie różnic w stopach podatkowych w przypadku różnorodnych dochodów, jednostek oraz krajów, - stosowanie się do rozwiązań optymalizacji podatkowej.
Read More

Podatki dochodowe w firmie

Podatki dochodowe w firmie mogą być różnie ustalane i odprowadzane. Ważne jest wiedzieć, jak należy zająć się ustalaniem podatku, w zależności od sposobu prowadzenia rachunkowości. Podatki dochodowe mogą być ustalane na podstawie uzyskanego dochodu (przychody podatkowe - koszty uzyskania przychodu) z uwzględnieniem skali podatkowej. Skale podatkowe mogą być różne. Zależą one na ogół od wyboru. Przedsiębiorcy mogą więc stosować skalę liniową (19%) lub skale progresywną (18%, 32% - zależne od wysokości dochodu). Poza ustalaniem podatku na podstawie dochodu, przedsiębiorcy mogą korzystać z zryczałtowanych form (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Jeżeli prowadzi się księgowość w formie ryczałtu, podatek ustala się na podstawie wysokości uzyskanego przychodu z zastosowaniem stawek ryczałtowych.  Jeżeli przedsiębiorcy korzystają z karty podatkowej, swoje zobowiązanie ustalają na podstawie karty, w której znajdują się kwoty podatku dla przedsiębiorców, zatrudniających daną liczbę pracowników,…
Read More