Pozostałe typy rachunkowości – bankowa, podatkowa, finansowa

W poprzednim poście można było znaleźć informacje o występujących rodzajach rachunkowości i rachunkowości zarządczej. W tym kolejna część, poświęcona temu tematowi.   Rachunkowość podatkowa - jest tylko i wyłącznie związana z wyliczaniem zobowiązań podatkowych. Nie zawsze pokrywa się z rachunkowością finansową, lecz często jest bardzo potrzebna. Ta odmiana rachunkowość zajmuje się kalkulowaniem i ewidencjonowaniem podatków, a także operacjami gospodarczymi potrzebnymi do ustalania dochodów i obciążeń podatkowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rachunkowość bankowa jest ściśle związana z bankami i podobnie jak w firmach służy odzwierciedleniu sytuacji majątkowej, finansowej oraz ekonomicznej. Rachunkowość finansowa - najbardziej znana odmiana rachunkowości. Może być prowadzona w formie pełnej - księgi rachunkowości lub uproszczonej - karta podatkowa, ryczałt, KPiR. Jej zadaniem jest ewidencja gospodarcza zachodzących w firmie procesów gospodarczych, dzięki której można ustalić sytuację  majątkowo-finansową i wynik z działalności.
Read More

Typy rachunkowości – rachunkowość zarządcza

Typów rachunkowości jest kilka. Najczęściej spotykaną jest rachunkowość finansowa, zazwyczaj kojarzoną z księgą rachunkową czy księgą przychodów i rozchodów. Występuje jeszcze rachunkowość podatkowa, bankowa oraz rachunkowość zarządcza.  Rachunkowość zarządcza zwana jest często menadżerską. Jej główne zastosowanie znajduje się w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dlatego też jej zadanie jest dostarczanie danych, niezbędnych do podejmowania bieżących decyzji gospodarczych i rozwojowych oraz tych danych, które umożliwiają podejmowanie decyzji strategicznych, taktycznych i planistycznych. Znaczeniem rachunkowości zarządczej jest również podejmowanie działań kontrolnych poprzez stosowanie w tym celu rożnych technik i procedur. Przykładami nich może być dobór modelów rachunku zysków i strat, analiza zachowania się kosztów czy budżetowanie. Zadanie rachunkowości zarządczej i jej znaczenie jest bardzo poważne. Nie zawsze jednak potrzebny jest specjalista, by zajmować się tym. Jeżeli przedsiębiorstwo powierza prowadzenie swojej księgowości biuru rachunkowemu lub też samo…
Read More