Księgowość spółki jawnej

Spółka jawna jest formą działalności regulowaną przez Kodeks Spółek Handlowych. Należy ona do osobowych spółek handlowych i zakłada się ją na podstawie umowy spółki, którą należy zawrzeć w formie pisemnej. Niezbędne jest również zgłoszenie podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wspólnicy odpowiadają tutaj za zobowiązania całym swoim majątkiem. W sprawie księgowości spółka ma wybór. Może ona prowadzić: → Księgę Przychodów i Rozchodów, → księgi handlowe. Przepisy obowiązującego prawa informują nas o tym, iż jeśli spółka jawna w poprzednim roku obrotowym nie osiągnęła dochodu wyższego niż 1 000 000 euro (po przeliczeniu na walutę polską), ma możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej. Po przekroczeniu owej granicy, konieczne jest przejście na księgowość pełną. Warto jednak mieć na uwadze fakt, iż księgowość pełna jest znacznie trudniejsza i czasochłonna. Nie posiadając odpowiedniej wiedzy w tym zakresie, można…
Read More

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

To dowód dzięki któremu możemy określić zobowiązania podatkowe. Służy do bieżącej ewidencji zdarzeń gospodarczych w formie uproszczonej. W głównej mierze polega na dokładnym rejestrowaniu przychodów ze sprzedaży, zakupu towarów/materiałów oraz wydatków, które są zapisywane w księdze po dokonaniu transakcji. Księga ta zakładana jest przez samego podatnika, według określonego przez Ministra Finansów wzoru w sprawie prowadzenia przychodów i rozchodów. Cecha, którą posiada ta forma księgowości, to brak kontroli kapitału jednostki i zmian, które w nim zachodzą. Ustalić majątek można jedynie za pomocą spisu inwentarza. Każda operacja gospodarcza jest rejestrowana chronologicznie oraz klasyfikowana według poszczególnych pozycji wymienionych w Księdze Przychodów i Rozchodów. Obowiązek prowadzenia PKPiR obejmuje osoby, które: - prowadzą księgi rachunkowe, - opłacają podatek dochodowy w formie ryczałtu, - świadczą usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, - pracują w zawodzie…
Read More

Księgowość uproszczona a pełna

Księgowość uproszczona jest to księgowość stosowana w przedsiębiorstwach, które zaczynają działalność gospodarczą, a także w takich, w których dochód z poprzedniego roku obrotowego nie przekroczył 1,2 mln euro. Wyróżnia się trzy formy tej księgowości: - karta podatkowa, czyli płacenie co miesiąc stałej, określonej kwoty, której wysokość zależy od miejsca wykonywanej działalności, rodzaju przedsiębiorstwa, ilości mieszkańców oraz ilości pracowników. - ryczałt ewidencjonowany, w którym płaci się stawkę podatku, która zależy od przychodów (z pominięciem kosztów). - księga przychodów i rozchodów, w przypadku którego w specjalnej księdze zestawia się przychody oraz koszty, a podatek płaci się od różnicy. Jeśli wynik jest ujemny, to podatku się nie płaci. Księgowość uproszczona jest stosunkowo prosta i tania, jednak nie mówi nam zbyt wiele o funkcjonowaniu firmy. Na jej podstawie możemy jedynie określić poziom przychodów oraz wysokość…
Read More