Wykreślenie z rejestru VAT

Wykreślenie z rejestru jest możliwe tylko w dwóch przypadkach i wymaga podjęcia odpowiedniej decyzji przez naczelnika Urzędu Skarbowego. Oznacza ono dla przedsiębiorcy poważne konsekwencje, gdyż nastąpić może po pierwsze, gdy urzędnicy stwierdzą, że przedsiębiorstwo nie istnieje lub po drugie, gdy przedsiębiorca nie będzie składać deklaracji podatkowych, a urzędnicy nie będą mogli się z nim skontaktować w celu wyjaśnienia sprawy. O wykreśleniu z rejestru VAT przedsiębiorca nie musi zostać poinformowany, gdyż Urząd Skarbowy nie ma takiego obowiązku. Nie zostaje również wydana żadna decyzja, a więc przedsiębiorca nie ma możliwości odwoływania się do urzędu. Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców powoduje, że przedsiębiorca nie może odliczać podatku VAT od faktur zakupowych, natomiast jego odbiorca również nie może dokonywać odliczeń z tego tytułu. Jedynym rozwiązaniem dla przedsiębiorców wykreślonych z Urzędu Skarbowego jest PONOWNA REJESTRACJA!
Read More