Typy rachunkowości – rachunkowość zarządcza

Typów rachunkowości jest kilka. Najczęściej spotykaną jest rachunkowość finansowa, zazwyczaj kojarzoną z księgą rachunkową czy księgą przychodów i rozchodów. Występuje jeszcze rachunkowość podatkowa, bankowa oraz rachunkowość zarządcza.  Rachunkowość zarządcza zwana jest często menadżerską. Jej główne zastosowanie znajduje się w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dlatego też jej zadanie jest dostarczanie danych, niezbędnych do podejmowania bieżących decyzji gospodarczych i rozwojowych oraz tych danych, które umożliwiają podejmowanie decyzji strategicznych, taktycznych i planistycznych. Znaczeniem rachunkowości zarządczej jest również podejmowanie działań kontrolnych poprzez stosowanie w tym celu rożnych technik i procedur. Przykładami nich może być dobór modelów rachunku zysków i strat, analiza zachowania się kosztów czy budżetowanie. Zadanie rachunkowości zarządczej i jej znaczenie jest bardzo poważne. Nie zawsze jednak potrzebny jest specjalista, by zajmować się tym. Jeżeli przedsiębiorstwo powierza prowadzenie swojej księgowości biuru rachunkowemu lub też samo…
Read More