Pozostałe typy rachunkowości – bankowa, podatkowa, finansowa

W poprzednim poście można było znaleźć informacje o występujących rodzajach rachunkowości i rachunkowości zarządczej. W tym kolejna część, poświęcona temu tematowi.   Rachunkowość podatkowa - jest tylko i wyłącznie związana z wyliczaniem zobowiązań podatkowych. Nie zawsze pokrywa się z rachunkowością finansową, lecz często jest bardzo potrzebna. Ta odmiana rachunkowość zajmuje się kalkulowaniem i ewidencjonowaniem podatków, a także operacjami gospodarczymi potrzebnymi do ustalania dochodów i obciążeń podatkowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rachunkowość bankowa jest ściśle związana z bankami i podobnie jak w firmach służy odzwierciedleniu sytuacji majątkowej, finansowej oraz ekonomicznej. Rachunkowość finansowa - najbardziej znana odmiana rachunkowości. Może być prowadzona w formie pełnej - księgi rachunkowości lub uproszczonej - karta podatkowa, ryczałt, KPiR. Jej zadaniem jest ewidencja gospodarcza zachodzących w firmie procesów gospodarczych, dzięki której można ustalić sytuację  majątkowo-finansową i wynik z działalności.
Read More