Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa to system ewidencji gospodarczej, który odzwierciedla w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze zachodzące w danym podmiocie. Dzięki takim zapisom księgowym istnieje możliwość przedstawienia sytuacji majątkowo – finansowej. Ewidencja ponoszonych kosztów oraz uzyskanych przychodów umożliwia także określenie wyniku finansowego. Wyrażenie, które określa majątek to aktywa, a sposób jego finansowania to pasywa. Funkcje jakie spełnia rachunkowość finansowa to: - informatywna, - rozliczeniowa, - dowodowa, - kontrolna, - sprawozdawcza, - powiernicza. Wyróżniamy także dwa systemy tej rachunkowości: - pełna (księgi handlowe), - uproszczona (księga przychodów i rozchodów, karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany).
Read More