Przechowywanie dokumentacji

Faktury, dokumenty księgowe i inne akta służbowe należy przechowywać w firmie przez minimum 5 lat, ponieważ przez ten czas organy skarbowe mają prawo skontrolować rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw. Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku dokumentacji kadrowo-płacowej. Ten rodzaj akt należy przechowywać przez minimum 50 lat od momentu ich wystawienia. Jest to bardzo ważne, ponieważ na ich podstawie przyznawane są emerytury, renty i inne świadczenia. Dodatkowo paragony fiskalne przechowywać należy przez okres nie krótszy niż 2 lata od końca roku w którym nastąpiła sprzedaż. Równie ważny jest jak okres jest także sposób ich gromadzenia. Magazynować należy je tak aby uchronić je od wszelakich uszkodzeń, zniszczeń, kradzieży, a także przed dostępem osób nieuprawnionych. Idealnym rozwiązaniem jest przekazanie tych dokumentów profesjonalnym instytucjom, które zapewnią im pełne bezpieczeństwo. AKTUALIZACJA: Zmiany dotyczące okresu przechowywania akt pracowniczych…
Read More