Umowa na usługi księgowe

Umowa na usługi księgowe to kluczowy element skutecznego zarządzania finansami w każdym przedsiębiorstwie. Outsourcing księgowości stał się popularnym rozwiązaniem, pozwalając firmom skoncentrować się na swojej głównej działalności, jednocześnie korzystając z profesjonalnej obsługi księgowej. Czego dowiesz się z artykułu: Czy umowa na usługi księgowe jest potrzebna? Dlaczego warto podpisać umowę o świadczenie usług księgowych? Komu powierzyć prowadzenie firmowej księgowości? Umowa na usługi księgowe - Klucz do efektywnego zarządzania finansami Umowa na usługi księgowe to umowa zawierana pomiędzy przedsiębiorstwem a zewnętrznym biurem rachunkowym lub księgowym, które podejmuje się prowadzenia kompleksowej księgowości dla firmy. W ramach umowy na usługi księgowe biuro rachunkowe zajmuje się wszelkimi aspektami związanymi z finansami, takimi jak rozliczenia podatkowe, tworzenie i prowadzenie dokumentacji księgowej, sporządzanie raportów finansowych, czy rozliczanie płac. Dzięki temu przedsiębiorstwo może skupić się na swojej działalności,…
Read More

Zmiany w JPK – likwidacja oznaczeń MPP

Ministerstwo Finansów zapowiedziało kolejne zmiany w zakresie plików JPK_V7. Jakiś czas temu zapowiedziano obowiązkowe oznaczenia dla poszczególnych transakcji, aczkolwiek po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, zmieniono koncepcję i tym sposobem najprawdopodobniej zostaną zlikwidowane oznaczenia MPP w plikach JPK. MPP, a więc mechanizm podzielonej płatności, bądź po prostu split payment. Polega ona na dokonaniu płatności za fakturę na dwóch oddzielnych rachunkach bankowych, a dokładniej wartość netto trafia na rachunek bankowy dostawcy, z kolei wartość podatku VAT jest kierowana na jego specjalny rachunek VAT. Mechanizm ten jest obowiązkowy dla niektórych transakcji, które wymienia załącznik nr 15 do Ustawy VAT, gdzie wartość brutto transakcji między przedsiębiorcami musi wynosić przynajmniej 15 000 zł. Na obecną chwilę nie jest znana dokładna data, kiedy przestanie obowiązywać oznaczenie MPP w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Mimo tego, iż na stronie Rządowego…
Read More

Kapitał podstawowy (kapitał zakładowy)

Kapitał zakładowy bardzo często określany jest również jaki kapitał podstawowy, bądź kapitał założycielski. Jest niczym innym jak po prostu pierwotnym wkładem właścicieli, który wnoszony jest w trakcie zakładania spółki. Co jednak jest bardzo ważne – jego wysokość może ulegać zmianie wraz z rozwojem spółki, aczkolwiek musi być zgodna z danymi zawartymi w rejestrze handlowym, umowie spółki, bądź statucie jednostki gospodarczej. → W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 50 000 zł. → W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych i dzielić się na udziały o równej, bądź nierównej wartości nominalnej. Z kolei jednostkowa wartość udziału nie może być niższa niż 50 zł. W sytuacji, kiedy udział jest obejmowany po cenie wyższej niż wartość nominalna, wówczas nadwyżkę przelewa się do…
Read More