Przybliżamy kilka ważnych pojęć…

Pośród wielu pojęć księgowych pojawiają się takie hasła jak: kreatywna księgowość, optymalizacja księgowa czy agresywna księgowość. W tym poście przybliżamy te pojęcia. KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ - to sposób rejestrowania, ewidencjonowania, przetwarzania prezentowania zaistniałych zdarzeń gospodarczych z wykorzystaniem obowiązujących przepisów i właściwie interpretowanych zasad rachunkowości. Różnicą od prowadzenia księgowości w tradycyjny sposób stanowi to, że wykorzystuje się kreatywne możliwości wynikające z niestandardowego podejścia do przepisów i zasad. OPTYMALIZACJA KSIĘGOWA - to dostosowywanie sposobu prowadzenia księgowości, narzędzi rachunkowości oraz wybór takich opcji, które pozwolą efektywniej prowadzić księgowość i zmniejszyć zobowiązania. Wszelkie czynności związane z optymalizacją księgową są w pełni legalne. AGRESYWNA KSIĘGOWOŚĆ - to celowe prowadzenie rejestracji, ewidencji oraz przetwarzanie i prezentowanie zdarzeń gospodarczych w sposób sprzeczny z przepisami lub przy niewłaściwej interpretacji przepisów oraz zasad rachunkowości. Prowadzenie agresywnej księgowości może poważnie zaszkodzić użytkownikom informacji…
Read More

KPiR

KPiR jest księga przychodów i rozchodów służącą do ewidencji operacji gospodarczych, takich jak: wszelkiego rodzaju przychody, zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych wraz z kosztami ubocznymi zakupu, wydatki - wynagrodzenia i inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Księgowość w formie KPiR mogą prowadzić spółki jawne, cywilne, partnerskie oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie przekroczyły limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zakładając KPiR trzeba pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze księgę zakłada się na dzień 1 stycznia lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Do 20 dni od tego momentu należy zgłosić ten fakt w Urzędzie Skarbowym. Podatnik prowadzący księgę rachunkową w formie elektronicznej musi posiadać pisemną instrukcje programu oraz zapewnić bezzwłoczny wgląd do treści w nim zawartych i materiałów wydrukowanych.  Księga przychodów i rozchodów składa się z 16 kolumn. Są to:  numer…
Read More