Obowiązki księgowego w firmie

Księgowość to nieodłączny element funkcjonowania każdej firmy. To właśnie dzięki niej można mieć pełną kontrolę nad finansami, a także uniknąć problemów z urzędem skarbowym. Warto więc wiedzieć, jakie są podstawowe obowiązki księgowego w firmie. Czego dowiesz się z artykułu: Rejestrowanie dokumentów Prowadzenie ksiąg rachunkowych Wystawianie faktur Raportowanie Rejestrowanie dokumentów Podstawowym obowiązkiem księgowego jest rejestrowanie dokumentów, takich jak faktury, rachunki i paragony. Dokumenty te powinny być starannie opisane i zarchiwizowane, aby w razie potrzeby można było do nich łatwo wrócić. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Księgowy jest również odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Powinien on regularnie wprowadzać wszystkie transakcje finansowe, aby mieć pełen obraz sytuacji finansowej firmy. Wystawianie faktur Kolejnym obowiązkiem księgowego jest wystawianie faktur. Powinny one być starannie opracowane i zawierać wszystkie potrzebne informacje, takie jak numer faktury, opis towaru czy usługi,…
Read More

Pełna księgowość 2023

Pełna księgowość 2023 - jaki obowiązuje limit przychodów w 2023, po którego przekroczeniu należy przejść na pełną księgowość? Na co należy zwrócić uwagę prowadząc ewidencje księgową? Pełna księgowość stanowi najbardziej rozbudowaną i szczegółową formę ewidencji księgowej. Warto zaznaczyć, że jej prowadzenie wymaga posiadania aktualnej wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawnych, limitów a także innych regulacji. Istotne jest, że prowadząc w prawidłowy sposób pełną księgowość możemy swoje decyzje opierać na rzetelnym obrazie finansowym jednostki bez ryzyka utraty bezpieczeństwa. Czego dowiesz się z artykułu: Kiedy pełna księgowość jest obowiązkowa bez względu na przychody? Jakie obowiązuje limit przychodów w 2023 roku? Jak dokonać przeliczenia limitu na złotówki? Kiedy pełna księgowość jest obowiązkowa bez względu na przychody? Do prowadzenia pełnej księgowości bez względu na wysokość przychodów zobowiązane są takie podmioty jak: spółki handlowe jednostki…
Read More

Kto może prowadzić księgi rachunkowe?

Kto może prowadzić księgi rachunkowe? Komu powierzyć obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych? Czy samodzielna ewidencja księgowa jest dobrym rozwiązaniem? Ksiegi rachunkowe powinny być prowadzone przez określoną grupę osób posiadających odpowiednie certyfikaty oraz uprawnienia (księgi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci). Warto tutaj równiez zaznaczyć, że pełną księgowość mogą prowadzić również spółki handlowe nieposiadające osobowości prawnej pod warunkiem, że jeden ze wspólników posiada odpowiednie kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat księgowy). Czego dowiesz się z artykułu: Jakie kwalifikacje należy mieć, aby móc prowadzić księgi rachunkowe? Do czego uprawnia certyfikat księgowy? Kto odpowiada za poprawność ewidencji w formie ksiąg rachunkowych? Odpowiedzialność właściciela firmy w zakresie ksiąg rachunkowych Jakie kwalifikacje należy mieć, aby móc prowadzić księgi rachunkowe? Przepisy prawne jasno określają, że usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych mogą świadczyć: • osoby fizyczne uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg…
Read More