Amortyzacja bilansowa

Amortyzacja jest to koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Z amortyzacją łączy się pojęcie umorzenia. Umorzenie to wyrażone wartościowo zużycie środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej) od początku jego używania. Prawo bilansowe różni się nieco od prawa podatkowego. Głównymi różnicami są: - moment rozpoczęcia odpisów amortyzacyjnych, - wyłączenia z amortyzacji, - stawki amortyzacji; - metody amortyzacji; W przypadku amortyzacji bilansowej amortyzowane są składniki rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialne i prawne nie wcześniej niż w momencie oddania ich do użytkowania.
Read More