Podatek VAT – zmiany od 1 lipca 2020 r.

Początek lipca 2020 roku wiązał się ze zmianami w zakresie nowej matrycy stawek VAT, co miało na celu znaczne uproszczenia w zakresie stawek VAT. W ogłoszonych modyfikacji, główną zmianą była ta w zakresie sposobu identyfikacji towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT. Jak się okazuje, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) odejdzie do lamusa, a na jej miejsce wejdzie Nomenklatura Scalona (CN), bądź Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB). Zmiana ta jest bardzo istotna, ponieważ pociąga za sobą wiele kolejnych. Mowa o nowych regulacjach w zakresie korzystania z obniżonych stawek VAT. Wraz z nowymi zasadami, określone grupy towarowe będzie obowiązywała jednakowa stawka VAT, a przy zmianie stawki ewentualna różnica będzie równana w dół (obniżana). Wówczas podatnicy stosujący obniżone stawki podatku w wysokości 5% lub 8% powinni zapoznać się z nowym wykazem towarów…
Read More

Pamiętaj o deklaracji PIT!

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązani są rozliczyć deklaracje do końca czwartego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Z racji, że zwykle pokrywa się on z rokiem kalendarzowym, terminem do którego trzeba złożyć deklarację jest 30 kwietnia. Osoby fizyczne rozliczają swoje dochody na wniosku PIT-37. Muszą wyliczyć wysokość podatku, wypełnić deklaracje i złożyć ją w odpowiednim Urzędzie Skarbowym. Jak możesz przekazać formularz PIT do Urzędu Skarbowego ? Istnieją trzy możliwości: wysyłka deklaracji online, dostarczenie formularza PIT poprzez kuriera, bądź Pocztę Polską. Jeśli z jakiegoś powodu płatnik nie złoży deklaracji na czas, może zostać nałożona na niego kara finansowa w wysokości do kilkuset złotych.  Chętnie Ci pomożemy! Nie jest łatwo wypełnić formularz PIT. To zadanie odpowiednie dla profesjonalnego księgowego, dlatego przyda Ci się pomoc naszego specjalisty z biura rachunkowego.
Read More