Podwójne opodatkowanie

Podwójne opodatkowanie oznacza dwukrotne opodatkowanie tego samego przedmiotu i pojawia się w przypadku, gdy dwa kraje mają prawo do opodatkowania dochodu. Proceder może dotyczyć także spadku czy majątku. Zgodnie z przepisami podwójne opodatkowanie może dotyczyć każdego, kto: został oddelegowany do pracy za granicą na krótki okres czasu, przeniósł swój zasiłek dla bezrobotnych do innego kraju, jest pracownikiem transgranicznym, jest na emeryturze i mieszka w innym kraju, niż ten, który wypłaca danej osobie świadczenie. Większość państw podpisała porozumienia w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, dzięki którym w przypadku zaistnienia powyższych sytuacji można uniknąć nadmiernego płacenia podatków. Musisz jednak pamiętać, aby wskazać, gdzie znajduje się Twoja rezydencja podatkowa, a także uzyskać potwierdzenie uregulowania podatku dochodowego. Zgodnie z konwencją, która obowiązuje od 1 lipca 2018 roku, podatnik będzie zobowiązany do składania PIT również w…
Read More