Rodzaje operacji gospodarczych

Ewidencja zachodzących w firmie operacji gospodarczych to zadanie księgowości. Ponieważ operacje mogą mieć różny charakter, dzieli się je na bilansowe i wynikowe. Jest to podział zależny od wpływu na dane składniki aktywów i pasywów oraz oddziaływanie na wynik finansowy. Operacje bilansowe powodują zmiany składników bilansu czyli pasywów i aktywów. Wśród nich wyróżnia się:  operacje aktywne (dotyczą tylko składników aktywów) operacje pasywne (dotyczą tylko pasywów) operacje aktywno-pasywne (dotyczą zarówno pasywów jak i aktywów, mogą być zmniejszające lub zwiększające) Drugim rodzajem operacji finansowych są operacje wynikowe, czyli takie które mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się wyniku finansowego. Należą do nich:  operacje kosztowe, operacje przychodowe, operacje, dotyczące zysków oraz strat nadzwyczajnych, operacje, dotyczące podatku dochodowego i innych obciążeń wyniku finansowego. Powierzając prowadzenie księgowości biuro rachunkowemu, mało który przedsiębiorca interesuje się czym są operacje gospodarcze…
Read More