Oszustwo podatkowe

Oszustwo podatkowe to przestępstwo zaliczane do katalogu przestępstw gospodarczych. Celem oszustwa podatkowego jest uniknięcie opodatkowania lub zmniejszenie wysokości opodatkowania. Przedsiębiorca, który dopuści się oszustwa podatkowego podlega karze grzywny, której wysokość określona jest w Kodeksie Karnym Skarbowym. Każdorazowe wprowadzenie w błąd lub zatajenie informacji dotyczących wysokości podatku oraz próba dokonania tych czynności nazywane są oszustwem podatkowym. Za oszustwo podatkowe uważa się w szczególności: - uchylenie się od opodatkowania, - wyłudzenie zwrotu podatku, - zatajenie prawdy w oświadczeniu lub deklaracji, - podanie nieprawdy w oświadczeniu lub deklaracji, - uporczywe niewpłacanie podatku. Legalnym sposobem na zmniejszenie wysokości opodatkowania jest optymalizacja podatkowa.
Read More

Przechowywanie KPiR po zakończeniu działalności gospodarczej

Wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów zobowiązane są do jej odpowiedniego przechowywania wraz z wszelkimi dokumentami i dowodami będącymi potwierdzeniem zapisów znajdujących się w Księdze. Ważne jest, aby była ona wraz z innymi dokumentami przechowywana w siedzibie firmy bądź we wskazanym przez podatnika miejscu przez okres 5 lat, licząc dopiero od końca roku obrotowego. Podatnik, który zdecydował się oddać prowadzenie KPiR w ręce biura rachunkowego zobowiązany w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy ze zewnętrznym kontrahentem niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Urząd Skarbowy. Nasze biuro rachunkowe świadczy usługę przechowywania dokumentów. Zajmujemy się tym od wielu lat, dlatego potrafimy spełnić wszystkie wymogi prawne. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z atrakcyjnych cenowo usług.
Read More