Jak wyglądają obniżone odsetki za zwłokę w podatkach?

Ordynacja podatkowa to jeden z dokumentów, który określa wszelkie kwestie dotyczące świadczeń i podatków. Jednym z przywilejów, jakie przysługują pracownikom są obniżone odsetki za zwłokę w podatkach. Przywilej ten dostępny jest dla podatników, którzy składają korektę deklaracji w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz dokonują zapłaty zaległości podatkowej w terminie 7 dni od złożenia korekty. Wszelkie odsetki, które nalicza się w przypadku nieuregulowania w terminie zaliczek lub zaległości nalicza podatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku. Stawka odsetek równa jest 2% i 200% podstawowej stopy ustalanej zgodnie z przepisami o NBP. Dla niektórych podatników wprowadzona została zasada, że w określonych przypadkach możliwe jest zastosowanie obniżonych odsetek od zaległości podatkowych, które wynosiły 50%…
Read More

Regulacja podatku z cudzego konta bankowego

Sytuacja, w której zostaniemy bez środków finansowych, a w konsekwencji nie będziemy mogli uregulować podatku może zdarzyć się każdemu. Wówczas przeważnie decydujemy się na skorzystanie z pomocy członków rodziny. Nasuwa się jednak pytanie czy regulacja podatku z cudzego konta bankowego na pewno jest legalna? W zapisach ordynacji podatkowej możemy wyczytać, że w przypadku podatków nie ważne jest tylko to aby zapłacić odpowiednią kwotę, ale także to aby zapłata ta pochodziła ze środków pieniężnych konkretnego podatnika. Tym samym znaczy to że zapłata musi być zrealizowana przez podatnika, którego zobowiązanie dotyczy. Tak więc regulacja podatku z cudzego konta bankowego jest niedozwolona. Istnieje jednak kilka sytuacji gdy opłacenie należności z cudzego konta bankowego sprawi, iż obowiązek podatkowy wygaśnie. Jest tak jeśli: - zapłata nastąpi z rachunku bankowego małżonka, gdy posiadają oni wspólność majątkową,…
Read More

Legalne uniknięcie podatków

W przypadku większości przedsiębiorców, zmorą okazują się właśnie podatki oraz obowiązek ich regularnego opłacania. Za każdym razem uchylanie się od owego obowiązku, skutkuje dla przedsiębiorcy bardzo surowymi karami grzywny, bądź w niektórych przypadkach nawet ograniczeniem wolności. Istnieją jednak sposoby na to, aby owe zobowiązania finansowe zmniejszyć. Warto wiedzieć, że sposoby te są w pełni legalne, a pozostałe niestety nie. Aby zgodnie z prawem zmniejszyć zobowiązania podatkowe swojej firmy, należy rozważyć opcje takie, jak np.: - potraktowanie własnego dochodu jako dochód innej osoby, która znajduje się w niższym przedziale podatkowym, - możliwość odroczenia podatków, - rezygnacja z opcji uzyskania dodatkowego przychodu (dotyczy opodatkowania metodą progresywną), - odpowiednie planowanie struktury przedsięwzięcia, - prawidłowe wykorzystanie różnic w stopach podatkowych w przypadku różnorodnych dochodów, jednostek oraz krajów, - stosowanie się do rozwiązań optymalizacji podatkowej.
Read More