Odliczanie podatku VAT

Podatek VAT to jeden z tych podatków, z którymi do czynienia mają prawie wszyscy przedsiębiorcy, większość z nich wie również o tym że istnieje możliwość jego odliczenia. Często wątpliwości budzi natomiast to, kto kiedy i w jakich okolicznościach nie może korzystać z opcji odliczenia. Czego dowiesz się z artykułu: Na czym polega odliczanie podatku VAT? Kto może odliczać podatek VAT? Kiedy nie można odliczyć VAT Na czym polega odliczanie podatku VAT Odliczenie polega a tym, że od należnego VAT-u, wynikającego z faktur sprzedażowych, który należy wpłacić do urzędu skarbowego odlicza się VAT naliczony wynikający z faktur zakupowych. Podatek można odliczyć w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy lub: w jednym z 3 kolejnych okresów (jeśli podatnik rozlicza się miesięcznie) w jednym z 2 kolejnych okresów (jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie)…
Read More

Podmiotowe zwolnienie z VAT

Zgodnie z art. 113 Ustawy o podatku od towarów i usług, określonej grupie podatników przysługuje zwolnienie z VAT. Wówczas sprzedaż jest objęta zwolnieniem podmiotowym, aczkolwiek bardzo istotne jest spełnienie odgórnie narzuconych warunków. Zwolnieniem objęta jest sprzedaż u wszystkich podatników podatku od towarów i usług, poza podmiotami, które wymienione zostały w ust. 13. Zwolnienie to przysługuje na mocy prawa, zaś podatnik, który korzysta ze zwolnienia sprzedaży od podatku, nadal pozostaje podatnikiem. Podatnik, który korzysta ze zwolnienia podatkowego z tytułu dokonywanych czynności prawnych, które podlegają opodatkowaniu, nie płaci podatku należnego, nie wystawia faktur z podaną kwotą podatku, nie sporządza JPK_VAT7, ale również nie posiada prawa do obniżania podatku należnego o podatek naliczony, jak również zwrotu różnicy podatku. Zgodnie z tym, co zawarte zostało w art. 113 ust.1 zwolnieniem od podatku od towarów…
Read More

Kary za niewystawienie faktury lub rachunku

Prawo podatkowe, w tym Ordynacja Podatkowa i ustawa o VAT, nakładają na przedsiębiorstwa bezwzględny obowiązek wystawiania dokumentów potwierdzających dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi - rachunku lub fakturę. W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznej zazwyczaj jako dowód zakupu stosuje się paragon. Klient ma jednak prawo zażądania wystawiania dla niego faktury, nawet do 3 miesięcy od momentu dokonania zakupu, a przedsiębiorca ma obowiązek jej wystawienia. Niewywiązanie się z tego obowiązku, niewydawanie faktury lub wystawianie jej w sposób wadliwy, traktowane jest jako przestępstwo skarbowe, za które grozi kara grzywny nawet do 80 stawek dziennych! Stawkę dzienną sąd wylicza biorąc pod uwagę osobisty majątek przedsiębiorcy i jego sytuację rodzinną oraz wysokość osiąganych dochodów. Wysokość stawki dziennej nie może być niższa niż 1/30 minimalnego wynagrodzenia i nie może przekraczać jego 400 krotności. Urząd Skarbowy…
Read More