Koniec podatku liniowego?

Bardzo realistyczna staje się wizja że od 2018 roku już żadna firma nie będzie mogła korzystać z podatku liniowego. Aktualnie podatek ten stosuje około 25% podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Stawka podatku liniowego to jedynie 19%, jednak korzystając z niego przedsiębiorca musi zrezygnować ze wspólnego rozliczania się z małżonkiem, a także korzystanie z ulg podatkowych oraz kwoty wolnej od podatku. Podatek liniowy jest zatem najbardziej korzystny dla osób generujących duże przychody. Aktualnie przedsiębiorcy z niego korzystający muszą liczyć się ze zwiększeniem swoich obciążeń. Jakie ma zatem plany rząd? Prawdopodobnie podatek liniowy zostanie zastąpiony podatkiem progresywnym, co może sprawić, że opodatkowanie dla niektórych firm wzrośnie nawet o 30%. Przewiduje się wzrost podatku do 40% dla osób, których przychody przekraczają 187 tysięcy złotych. Dla osób, których przychody przekraczają 250 tysięcy złotych stawka będzie…
Read More

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych (czyli tzw. podatek progresywny) jest wyborem płatnika podatku. Jednak przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek prawa handlowego są zobligowani właśnie do wyboru tej formy opodatkowania. Podstawą do obliczenia wielkości zobowiązania podatkowego jest tutaj dochód. DOCHÓD= PRZYCHÓD- ZYSK  Podatnik ma prawo do odliczenia strat z lat ubiegłych, a także opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Podatek progresywny nie ma stałej stawki. Zależy on od osiągniętego dochodu: do kwoty 85528 stawka wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02   powyżej 85528 podatek wynosi 14839,02 (wynik ten to 18 % kwoty 85528- 556,02) + 32% nadwyżki ponad 85528 zł Od podatku przedsiębiorca może odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne (jest to 7,75% podstawy wymiaru). Należną zaliczkę na podatek dochodowy należy uiścić do 20 dnia po miesiącu (kwartale) rozliczeniowym. Jeżeli dochód roczny nie…
Read More