Podatek VAT

Ostatnie wpisy poświęcone były podatkom CIT I PIT, dziś pora dowiedzieć się więcej o podatku VAT. Podatkiem VAT nazywamy podatek od towarów i usług, który dotyczy zarówno sprzedawców jak i konsumentów. Jest to wartość doliczana do każdej transakcji. Nie jest rozliczany osobno w urzędzie skarbowym, ale podczas kupna towaru lub usługi, ponieważ zawiera się w jego cenie. Podatek VAT stanowi jedno z głównych źródeł dochodów państwa. Płacą go organizacje, które świadczą odpłatne usługi lub sprzedają towary. W przypadku kiedy otrzymana darowizna bądź dotacja ma bezpośredni wpływ na cenę usługi lub towaru, również płacony jest podatek. W ustawie o VAT nie ma rozróżnienia na działalność: statutową odpłatną, statutową nieodpłatną oraz gospodarczą. W związku z tym organizacja, która np. nie prowadzi działalności gospodarczej może być zobowiązana do płacenia podatku. Z płacenia podatku…
Read More

Zaostrzenia w kwestii VAT

Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług to danina pieniężna, która dotyczy zarówno sprzedawców, jak i konsumentów. W rzeczywistość wysokość podatku w pełni pokrywa konsument finalny. VAT do Polski wprowadzony został w roku 1993. Ówcześnie za niedopełnienie obowiązków związanych z jego rozliczeniami groziła kara aż 5-krotności podatku należnego, a później 3-krotnego. Przepisy warunkujące tak wysokie kary zostały w końcu wycofane wycofane, jednak jak się okazuje nie na długo. Aktualnie trwają prace nad ustawą, mającą na celu przywrócić sankcje za niedopełnienie VAT-owych obowiązków. Projekt ten jest bardzo kontrowersyjny, gdyż podatnicy zostaną ukarani nie tylko za umyślne wyłudzenia, ale także za niepoprawną interpretację prawną, która może spowodować nieumyślnie uchybienia w firmowych rozliczeniach. Zaostrzenia w kwestii VAT dodatkowo mogą spowodować, że uczciwe osoby, nie chcąc narażać swojej działalności będą decydowały się na…
Read More