Czy warto płacić ubezpieczenie chorobowe?

Dla małych firm podatek dochodowy od pracy, który każdy przedsiębiorca musi płacić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to prawdziwa zmora. Jest to problem głównie dla samozatrudnionych, którym niezależnie od dochodów każdego miesiąca pobiera się ponad tysiąc złotych. Sytuacji nawet nie poprawiło wprowadzenie jakiś czas temu tzw. małego ZUS-u dla nowych firm.  Na składkę, którą odprowadzamy co miesiąc, składa się: - ubezpieczenie emerytalno-rentowe, - ubezpieczenie chorobowe, - ubezpieczenie zdrowotne, - Fundusz Pracy, - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Z powyższych składek warto przyjrzeć się bliżej ubezpieczeniu chorobowemu, ponieważ nie jest ono obowiązkowe. W przypadku, gdy płacimy tzw. mały ZUS, koszt miesięczny wynosi około 12 zł, a gdy decydujemy się na “duży ZUS” to 55 zł.  Jak obliczyć składkę zdrowotną?
Read More

Podatki dochodowe w firmie

Podatki dochodowe w firmie mogą być różnie ustalane i odprowadzane. Ważne jest wiedzieć, jak należy zająć się ustalaniem podatku, w zależności od sposobu prowadzenia rachunkowości. Podatki dochodowe mogą być ustalane na podstawie uzyskanego dochodu (przychody podatkowe - koszty uzyskania przychodu) z uwzględnieniem skali podatkowej. Skale podatkowe mogą być różne. Zależą one na ogół od wyboru. Przedsiębiorcy mogą więc stosować skalę liniową (19%) lub skale progresywną (18%, 32% - zależne od wysokości dochodu). Poza ustalaniem podatku na podstawie dochodu, przedsiębiorcy mogą korzystać z zryczałtowanych form (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Jeżeli prowadzi się księgowość w formie ryczałtu, podatek ustala się na podstawie wysokości uzyskanego przychodu z zastosowaniem stawek ryczałtowych.  Jeżeli przedsiębiorcy korzystają z karty podatkowej, swoje zobowiązanie ustalają na podstawie karty, w której znajdują się kwoty podatku dla przedsiębiorców, zatrudniających daną liczbę pracowników,…
Read More