Pamiętaj o deklaracji PIT!

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązani są rozliczyć deklaracje do końca czwartego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Z racji, że zwykle pokrywa się on z rokiem kalendarzowym, terminem do którego trzeba złożyć deklarację jest 30 kwietnia. Osoby fizyczne rozliczają swoje dochody na wniosku PIT-37. Muszą wyliczyć wysokość podatku, wypełnić deklaracje i złożyć ją w odpowiednim Urzędzie Skarbowym. Jak możesz przekazać formularz PIT do Urzędu Skarbowego ? Istnieją trzy możliwości: wysyłka deklaracji online, dostarczenie formularza PIT poprzez kuriera, bądź Pocztę Polską. Jeśli z jakiegoś powodu płatnik nie złoży deklaracji na czas, może zostać nałożona na niego kara finansowa w wysokości do kilkuset złotych.  Chętnie Ci pomożemy! Nie jest łatwo wypełnić formularz PIT. To zadanie odpowiednie dla profesjonalnego księgowego, dlatego przyda Ci się pomoc naszego specjalisty z biura rachunkowego.
Read More

Podatek dochodowy od osób fizycznych- PIT

  Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jest podatkiem bezpośrednim, płaconym przez osoby fizyczne od osiąganych dochodów, a czasem, w określonych przypadkach, od przychodów. Wyróżnia się 4 rodzaje opodatkowania: kartę podatkową- stała kwota ustalana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego ryczałt ewidencjonowany 20%; 17%; 8,5%; 5,5%; 3% podatek progresywny (według skali podatkowej, na zasadach ogólnych) 18%; 32% podatek liniowy 19% Terminy zapłaty zaliczki Osoby, które wybrały kartę podatkową, płacą podatek do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast za miesiąc grudzień kwotę podatku należy wpłacić do 28 dnia tego miesiąca. Pozostali przedsiębiorcy uiszczają zaliczkę na podatek dochodowy miesięcznie lub kwartalnie. Zaliczkę miesięczną płaci się do 20 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc wcześniejszy (np.. zaliczkę za maj płaci się do 20 czerwca). Natomiast kwartalne do 20 dnia miesiąca pierwszego następującego po danym kwartale (np. zaliczkę za pierwszy kwartał płaci…
Read More