PIT-4

PIT-4R, czyli podatek dochodowy wykazywany w rocznej deklaracji opłaca każdy pracodawca od swojego pracownika, który jak wiadomo także jest podatnikiem. Podatek ten wlicza się w stawkę brutto wynagrodzenia toteż pracodawca jedynie potrąca odpowiednią kwotę z pensji pracownika. Co bardzo ważne, do opłacania podatku z tego tytułu pracodawca jest zobowiązany również wtedy gdy jego przedsiębiorstwo za dany okres poniosło stratę. Zaliczki pobrane z tytułu deklaracji PIT-4 odprowadza się na konto urzędu skarbowego według siedziby firmy. Do końca stycznia przedsiębiorca ma także obowiązek złożenia kolejnej deklaracji PIT-4R, w której wyszczególnia się pobrane i odprowadzone zaliczki za rok ubiegły. Co również jest niezwykle istotne, nie odprowadzenie pobranego podatku PIT-4 w odpowiednim terminie jest karalne.
Read More