Wystawianie faktury do paragonu

Jeśli dokonuje się sprzedaży na rzecz osoby fizycznej, pojawia się obowiązek zarejestrowania transakcji na kasie fiskalnej i wystawienia paragonu. Klient może jednak prawo zażądać wydania mu faktury, na podstawie otrzymanego paragonu. Co istotne, nabywający na zgłoszenie się po nowy dokument ma aż 3 miesiące (licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż). Wystawienie faktury do paragonu musi nastąpić: - do 15 dnia kolejnego miesiąca, jeśli zgłoszenia miało miejsce w miesiącu sprzedaży / wykonania usługi / otrzymania zapłaty lub jej części. - do 15 dni od złożenia żądania, jeśli minął miesiąc, którym dokonano transakcji lub otrzymano zapłatę/część zapłaty. Do wystawiania takiej faktury klient nie potrzebuje oryginału paragonu. Można wydać ją podstawie innego dokumentu potwierdzającego transakcję, którym może być potwierdzenie dokonania przelewu lub wydruk z terminala kart płatniczych. Na jej podstawie…
Read More

Paragon fiskalny

Paragon to dokument potwierdzający dokonanie zakupu. Dziś rozszerzymy sobie trochę bardziej to pojęcie. Zacznijmy od historii paragonu, która posiada już ponad 100 lat. W 1910 roku, jako pierwsza firma na świecie, wiedeńska drukarnia o nazwie “PARAGON” rozpoczęła wydawanie swoim klientom małych, papierowych bloczków. Na chwilę obecną w praktycznie każdym przypadku wydawanie paragonu, odbywa się za pomocą kasy fiskalnej. Będąc w sklepie, łatwo można zaobserwować fakt, że ludzie nie zabierają ze sobą paragonu fiskalnego. Jest to bardzo duży błąd, gdyż dokument ten stanowi podstawę w celu dokonania jakiejkolwiek reklamacji czy zwrotu towaru. Paragon fiskalny pozwala nam również na porównywanie cen rynkowych oraz wspieranie uczciwej konkurencji. Świadczy on również o uczciwości sprzedawcy. W paragonie zawarte są informacje takie jak: nazwa podatnika (lub imię i nazwisko) NIP data i godzina wystawienia numer wydruku…
Read More