Osoba prawna i fizyczna

Przeglądając wszelkiego rodzaju akty prawne zapewne niejednokrotnie natrafiłeś na terminy: OSOBA FIZYCZNA i OSOBA PRAWNA. Rozróżnienie tych dwóch pojęć jest ogromnie ważne, gdyż prawa i obowiązki tych podmiotów są zupełnie inne. Osoba fizyczna to prawne określenie każdego człowieka od chwili urodzenia, aż do momentu zgonu. Podmiot taki posiada osobowość prawną oraz zdolność do czynności prawnych, którą zyskuje się wraz z ukończeniem osiemnastego roku życia. Osobowości fizycznej nie posiada jedynie płód, jednak pozostaje on pod całkowitą ochroną prawną. Osobą prawną wbrew pozorom niekoniecznie musi być jednostka ludzka. Stanowi ją bowiem trwałe połączenie ludzi, których wspólnych celem jest realizacja konkretnej misji. Organizacja taka posiada pełnię podmiotowości prawnej, zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych, a także zdolność sądową i procesową. Wyróżniamy dwa rodzaje osób prawnych: -korporacje (związki osób), -zakłady (fundacje).
Read More