Kary za niewystawienie faktury lub rachunku

Prawo podatkowe, w tym Ordynacja Podatkowa i ustawa o VAT, nakładają na przedsiębiorstwa bezwzględny obowiązek wystawiania dokumentów potwierdzających dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi - rachunku lub fakturę. W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznej zazwyczaj jako dowód zakupu stosuje się paragon. Klient ma jednak prawo zażądania wystawiania dla niego faktury, nawet do 3 miesięcy od momentu dokonania zakupu, a przedsiębiorca ma obowiązek jej wystawienia. Niewywiązanie się z tego obowiązku, niewydawanie faktury lub wystawianie jej w sposób wadliwy, traktowane jest jako przestępstwo skarbowe, za które grozi kara grzywny nawet do 80 stawek dziennych! Stawkę dzienną sąd wylicza biorąc pod uwagę osobisty majątek przedsiębiorcy i jego sytuację rodzinną oraz wysokość osiąganych dochodów. Wysokość stawki dziennej nie może być niższa niż 1/30 minimalnego wynagrodzenia i nie może przekraczać jego 400 krotności. Urząd Skarbowy…
Read More

Jak wyglądają obniżone odsetki za zwłokę w podatkach?

Ordynacja podatkowa to jeden z dokumentów, który określa wszelkie kwestie dotyczące świadczeń i podatków. Jednym z przywilejów, jakie przysługują pracownikom są obniżone odsetki za zwłokę w podatkach. Przywilej ten dostępny jest dla podatników, którzy składają korektę deklaracji w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz dokonują zapłaty zaległości podatkowej w terminie 7 dni od złożenia korekty. Wszelkie odsetki, które nalicza się w przypadku nieuregulowania w terminie zaliczek lub zaległości nalicza podatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku. Stawka odsetek równa jest 2% i 200% podstawowej stopy ustalanej zgodnie z przepisami o NBP. Dla niektórych podatników wprowadzona została zasada, że w określonych przypadkach możliwe jest zastosowanie obniżonych odsetek od zaległości podatkowych, które wynosiły 50%…
Read More

Przechowywanie KPiR po zakończeniu działalności gospodarczej

Wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów zobowiązane są do jej odpowiedniego przechowywania wraz z wszelkimi dokumentami i dowodami będącymi potwierdzeniem zapisów znajdujących się w Księdze. Ważne jest, aby była ona wraz z innymi dokumentami przechowywana w siedzibie firmy bądź we wskazanym przez podatnika miejscu przez okres 5 lat, licząc dopiero od końca roku obrotowego. Podatnik, który zdecydował się oddać prowadzenie KPiR w ręce biura rachunkowego zobowiązany w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy ze zewnętrznym kontrahentem niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Urząd Skarbowy. Nasze biuro rachunkowe świadczy usługę przechowywania dokumentów. Zajmujemy się tym od wielu lat, dlatego potrafimy spełnić wszystkie wymogi prawne. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z atrakcyjnych cenowo usług.
Read More