Legalne uniknięcie podatków

W przypadku większości przedsiębiorców, zmorą okazują się właśnie podatki oraz obowiązek ich regularnego opłacania. Za każdym razem uchylanie się od owego obowiązku, skutkuje dla przedsiębiorcy bardzo surowymi karami grzywny, bądź w niektórych przypadkach nawet ograniczeniem wolności. Istnieją jednak sposoby na to, aby owe zobowiązania finansowe zmniejszyć. Warto wiedzieć, że sposoby te są w pełni legalne, a pozostałe niestety nie. Aby zgodnie z prawem zmniejszyć zobowiązania podatkowe swojej firmy, należy rozważyć opcje takie, jak np.: - potraktowanie własnego dochodu jako dochód innej osoby, która znajduje się w niższym przedziale podatkowym, - możliwość odroczenia podatków, - rezygnacja z opcji uzyskania dodatkowego przychodu (dotyczy opodatkowania metodą progresywną), - odpowiednie planowanie struktury przedsięwzięcia, - prawidłowe wykorzystanie różnic w stopach podatkowych w przypadku różnorodnych dochodów, jednostek oraz krajów, - stosowanie się do rozwiązań optymalizacji podatkowej.
Read More

Co to optymalizacja podatkowa?

Optymalizacją podatkową nazywa się szereg działań mających na celu obniżenie obciążenia podatkowego, z którym do czynienia mają przedsiębiorcy. Optymalizacja opiera się na działaniach całkiem zgodnych z prawem, lecz wykorzystujących pewne luki w przepisach. Jej celem jest zwiększenie budżetu firmy dzięki obniżeniu obowiązującego podatku. Często jednak istnieje też ryzyko poważnego zaszkodzenia firmie. Jeżeli okaże się, że w działaniach pojawił się błąd i optymalizacja nie przebiegła zgodnie z prawem, wówczas przedsiębiorcy grozi odpowiedzialność karna, nawet w formie pozbawienia wolności. Z tego względu jest więc korzystne korzystanie z usług doradcy prawnego, który na bieżąco kontroluje obowiązujące przepisy. Przedsiębiorca ma możliwość samodzielnego kształtowania zobowiązania podatkowego. Może sam dokonać wyboru metody amortyzacji, okresu rozliczeniowego, roku podatkowego czy sposobu wpłacania zaliczek. Ma także możliwość rozliczenia strat podatkowych.
Read More