Zalety i wady korzystania z ryczałtu

Prowadzenie księgowości w formie uproszczonej jest bardzo korzystne dla mniejszych przedsiębiorstw, ponieważ pozwala zaoszczędzić im sporo pieniędzy. Gdy i te przedsiębiorstwa musiały prowadzić pełną księgowość, być może nie dałyby radę długo funkcjonować. Na szczęście jest uproszczona księgowość. Prowadzenie księgowości uproszczonymi formami jest łatwiejsze, lecz nie zawsze korzystne. Każda z form ma swoje wady i zalety. Do najłatwiejszych form prowadzenia księgowości zalicza się kartę podatkową i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Najczęściej pośród nich wybiera się ryczałt, gdyż dostępny jest dla większej liczny przedsiębiorców. Jak każda inna forma ma swoje zalety i wady. Dużym plusem z prowadzenia księgowości w taki sposób jest znacznie łatwiejszy system prowadzenia księgowości, przez co zmniejszają się również ponoszone przez jednostki koszty. Mimo istotnych zalet, prowadzenie w ten sposób księgowości może być dla wielu przedsiębiorców niekorzystne, ponieważ wysokość…
Read More