Oszustwo podatkowe

Oszustwo podatkowe to przestępstwo zaliczane do katalogu przestępstw gospodarczych. Celem oszustwa podatkowego jest uniknięcie opodatkowania lub zmniejszenie wysokości opodatkowania. Przedsiębiorca, który dopuści się oszustwa podatkowego podlega karze grzywny, której wysokość określona jest w Kodeksie Karnym Skarbowym. Każdorazowe wprowadzenie w błąd lub zatajenie informacji dotyczących wysokości podatku oraz próba dokonania tych czynności nazywane są oszustwem podatkowym. Za oszustwo podatkowe uważa się w szczególności: - uchylenie się od opodatkowania, - wyłudzenie zwrotu podatku, - zatajenie prawdy w oświadczeniu lub deklaracji, - podanie nieprawdy w oświadczeniu lub deklaracji, - uporczywe niewpłacanie podatku. Legalnym sposobem na zmniejszenie wysokości opodatkowania jest optymalizacja podatkowa.
Read More