Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych (czyli tzw. podatek progresywny) jest wyborem płatnika podatku. Jednak przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek prawa handlowego są zobligowani właśnie do wyboru tej formy opodatkowania. Podstawą do obliczenia wielkości zobowiązania podatkowego jest tutaj dochód. DOCHÓD= PRZYCHÓD- ZYSK  Podatnik ma prawo do odliczenia strat z lat ubiegłych, a także opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Podatek progresywny nie ma stałej stawki. Zależy on od osiągniętego dochodu: do kwoty 85528 stawka wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02   powyżej 85528 podatek wynosi 14839,02 (wynik ten to 18 % kwoty 85528- 556,02) + 32% nadwyżki ponad 85528 zł Od podatku przedsiębiorca może odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne (jest to 7,75% podstawy wymiaru). Należną zaliczkę na podatek dochodowy należy uiścić do 20 dnia po miesiącu (kwartale) rozliczeniowym. Jeżeli dochód roczny nie…
Read More