Split payment – najważniejsze informacje

W Polsce split payment miał obowiązywać od stycznia 2018 roku. Z przyczyn niezależnych, ustawa wprowadzająca obowiązkowy split payment weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Jest to podzielona płatność (płatność nabywcy za towar czy usługę jest dokonywana na dwa rachunki bankowe dostawcy lub usługodawcy). Podział płatności: - wartość sprzedaży netto → rachunek bankowy dostawcy - zapłata kwoty podatku → trafia na specjalny rachunek VAT Po wprowadzeniu tej zmiany stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest koniecznością po spełnieniu łącznie 3 warunków: 1.  obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 r. 2. dokonywana jest transakcja B2B-sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami, niezależnie czy czynnymi czy zwolnionymi z VAT 3. wartość towarów brutto przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty Odpowiedzialność podatkowa Jeśli płatność zostanie…
Read More