Czy można zmienić formę opodatkowania?

Nie ma przeszkód, aby podatnik wybrał formę opodatkowania dochodu przy zakładaniu działalności gospodarczej, a następnie zmienił ją w czasie dalszego funkcjonowania. Każdy przedsiębiorca może dokonać zmiany opodatkowania raz w roku. Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorca wybiera formę opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem dochodowym. Może być to: - opodatkowanie na zasadach ogólnych, - ryczałt ewidencjonowany, - karta podatkowa. Podatnik, który wybrał jako formę opodatkowania kartę podatkową może zmienić ją na inną do 20. stycznia następnego roku podatkowego. Dotyczy to także podatników, którzy zamierzają zmienić inną formę opodatkowania na kartę podatkową. W przypadku pozostałych form podatnicy mają możliwość ich zmiany do 20. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym podatnik osiągnął swój pierwszy przychód. Jeżeli jednak podatnik osiągnął pierwszy przychód w grudniu, wówczas zmiana formy opodatkowania powinna zostać zgłoszona do końca tego…
Więcej