Pierwszy próg podatkowy – obliczanie podatku

Opodatkowanie według zasad ogólnych stanowi najbardziej powszechną formę odprowadzania składek na rzecz podatku dochodowego. W ramach tej metody obowiązują dwa progi podatkowe, o czym więcej przeczytać można tutaj. Aż 97% polaków nie przekracza limitu 85 528 zł i odprowadza podatek w ramach pierwszego progu. Obliczanie wysokości podatku oblicza się w kilku krokach: 1. Obliczanie dochodu - odejmowanie kosztów uzyskania przychodu od uzyskanego przychodu. 2 Sumowanie dochodów podlegających kumulacji. 3. Odejmowanie ulg podatkowych. 4. Obliczanie podatku w wysokości 17%. Odejmowanie kwoty wolnej od podatku i mnożenie jej przez stawkę podatkową. 5. Odliczanie ulgi od podatku, w tym między innymi składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. 6. Porównanie należnego podatku z sumą składek odprowadzonych w trakcie roku. Po złożeniu rocznego zeznania podatkowego zostanie zweryfikowanie, czy wpłacono odpowiednią kwotę na poczet składek, czy zbyt…
Read More

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych (czyli tzw. podatek progresywny) jest wyborem płatnika podatku. Jednak przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek prawa handlowego są zobligowani właśnie do wyboru tej formy opodatkowania. Podstawą do obliczenia wielkości zobowiązania podatkowego jest tutaj dochód. DOCHÓD= PRZYCHÓD- ZYSK  Podatnik ma prawo do odliczenia strat z lat ubiegłych, a także opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Podatek progresywny nie ma stałej stawki. Zależy on od osiągniętego dochodu: do kwoty 85528 stawka wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02   powyżej 85528 podatek wynosi 14839,02 (wynik ten to 18 % kwoty 85528- 556,02) + 32% nadwyżki ponad 85528 zł Od podatku przedsiębiorca może odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne (jest to 7,75% podstawy wymiaru). Należną zaliczkę na podatek dochodowy należy uiścić do 20 dnia po miesiącu (kwartale) rozliczeniowym. Jeżeli dochód roczny nie…
Read More