Podatek liniowy – wady i zalety

Podatek liniowy jest to taka forma opodatkowania firmy, której stawka podatku dochodowego jest zawsze taka sama, bez względu na wysokość osiągniętych przez przedsiębiorcę dochodów. Bez wątpienia największą zaletą podatku liniowego jest fakt, że jego stawka nie zmienia się, nawet gdy firma w danym roku osiągnie bardzo wysokie dochody. W przypadku przedsiębiorcy, który osiągnął 250 tys. dochodu będzie wielką różnicą zapłacenie 19% podatku, a nie 32%, co byłoby konieczne przy opodatkowaniu skalą. Oznacza to sporą oszczędność szczególnie dla dobrze prosperujących firm. Właśnie te możliwe do osiągnięcia bardzo duże oszczędności sprawiły, jednak, że ustawodawca przewidział spore ograniczenia dla tzw. liniowców. I tak przy rozliczeniu rocznego PIT nie mogą oni korzystać z ulg podatkowych. Dodatkowo liniowcy nie mogą uwzględniać w swoich rozliczeniach kwoty wolnej od podatku, rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub samotnie…
Read More

Czynny żal, a więc kiedy powiadomić o czynie zabronionym?

Powiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego jest rozwiązaniem, z którego skorzystać mogą osoby w przypadku, kiedy nie wywiązały się z obowiązku dotyczącego złożenia deklaracji podatkowej w odgórnie narzuconym terminie. Zgodnie z tym, co mówią przepisy zawarte w Kodeksie Karnym Skarbowym – karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe nie podlega ten, który po popełnieniu czynu zabronionego, zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania, przedstawiając okoliczności owego czynu oraz osoby biorące udział w jego popełnieniu. Czynny żal składa się na piśmie we właściwym oddziale Urzędu Skarbowego osobiście, bądź wysyłając listownie. Przepisy nie precyzują terminu składania owego zawiadomienia. Tak samo – nie ma określonego wzoru odnośnie tego, jak zawiadomienie powinno wyglądać. Istnieje jednak spis informacji, które powinny się w nim znaleźć. Są to: - dane odnośnie osoby wnoszącej zawiadomienie, - charakter popełnionego czynu…
Read More