Czy można zmienić formę opodatkowania?

Nie ma przeszkód, aby podatnik wybrał formę opodatkowania dochodu przy zakładaniu działalności gospodarczej, a następnie zmienił ją w czasie dalszego funkcjonowania. Każdy przedsiębiorca może dokonać zmiany opodatkowania raz w roku. Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorca wybiera formę opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem dochodowym. Może być to: - opodatkowanie na zasadach ogólnych, - ryczałt ewidencjonowany, - podatek liniowy. Podatnicy jednak nie mogą zmienić swojej formy opodatkowania na kartę podatkową. Wynika to z faktu, iż od 2022 roku korzystać z niej mogą wyłącznie przedsiębiorcy, którzy kontynuują opodatkowanie tą formą. W przypadku pozostałych form podatnicy mają możliwość ich zmiany do 20. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym podatnik osiągnął swój pierwszy przychód. Jeżeli jednak podatnik osiągnął pierwszy przychód w grudniu, wówczas zmiana formy opodatkowania powinna zostać zgłoszona do końca tego roku kalendarzowego.
Read More