Opłaty lokalne

Pod pojęciem „opłat lokalnych” kryje się danina publiczna o charakterze poza podatkowych. Warto zaznaczyć, że ten rodzaj opłat określa się jako: - pieniężne, - przymusowe, - bezzwrotne. Opłaty lokalne należą do grupy opłat związanych z czynnościami urzędowymi. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wyróżnia następujące rodzaje opłat lokalnych: 1. opłata targowa (pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach) 2. opłata miejscowa (kwota, którą obowiązkowo musimy ponieść wyjeżdżając do miejscowości w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych) 3. opłata uzdrowiskowa (pobierana jest od osób przebywających w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych) 4. opłata od posiadania psa (ta opłata zależy od zasad ustalonych przez radę gminy, nie jest to opłata obowiązkowa) Ten rodzaj opłat jest jednym z najważniejszych źródeł finansowania dla gmin.
Read More