Okres wypowiedzenia

Umowę za wypowiedzeniem może rozwiązać jedna ze stron stosunku pracy. Wypowiedzenie dotyczy zarówno osoby zatrudnionej na okres próbny, jak i czas określony i nieokreślony. Kodeks pracy przewiduje następujący czas trwania okresów wypowiedzenia: - 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, - 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, - 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. W przypadku okresu próbnego okres wypowiedzenia wynosi natomiast: - 3 dni robocze, jeśli umowa zawarta jest na mniej niż 2 tygodnie, - 1 tydzień, gdy umowa zawarta jest na co najmniej 2 tygodnie, - 2 tygodnie, w przypadku umowy zawartej na 3 miesiące. Wypowiedzenie rozpoczyna się wraz z pierwszym dniem kalendarzowym miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Okres wypowiedzenia trwa pełne…
Read More

Jak długo może trwać okres wypowiedzenia?

Jednym z sposobów ustania stosunku pracy jest wypowiedzenie. Stanowi ono jednostronne Oświadczenie woli zerwania umowy o pracę. Mimo że, jest ono prawem zarówno pracodawcy jak i pracowników, zawsze musi odbywać się w zakresie jakim ustalają to przepisy prawne. Kodeks Pracy zawierający szczegółowe zasady, dotyczące czasu trwania okresu wypowiedzenia określa, że: > Jeżeli pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, przysługuje mu:  - 3 miesięczny okres wypowiedzenia, jeżeli przepracował dłużej niż 3 lata, - miesięczny okres wypowiedzenia, jeżeli przepracował dłużej niż 6 miesięcy, - dwutygodniowy okres wypowiedzenia, jeżeli pracował krócej niż 6 miesięcy. > Jeżeli pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na okres próbny, przysługuje mu: - dwutygodniowy okres wypowiedzenia, jeżeli pracował 3 miesiące, - tygodniowy okres wypowiedzenia, jeżeli pracował dłużej niż 2 tygodnie, - 3 dni…
Read More