Odwrotne obciążenie

Odwrotne obciążenie to sytuacja, w której obowiązek rozliczenia podatku VAT przenoszony jest ze sprzedawcy danego towaru lub usługi na nabywcę tego dobra. Procedura stosowania odwrotnego obciążenia regulowana jest przepisami, które znajdują się w ustawie o podatku od towarów i usług. Stosowanie odwrotnego obciążenia możliwe jest gdy: - sprzedawca oraz nabywca są czynnymi płatnikami VAT, - transakcja zawierana między stronami nie podlega zwolnieniu z opodatkowania, - wartość sprzedaży określonych towarów przekracza 20 000 złotych. Stosując odwrotne obciążenie podatnik zobowiązany jest do przekazania określonym organom informacji podsumowującej, w której należy zawrzeć dane podatnika składającego deklarację, dane nabywcy towaru bądź usługi oraz informacje dotyczące transakcji, które objęte są odwrotnym obciążeniem. Stosując odwrotne obciążenie przedsiębiorca nie jest zobowiązany do określenia tej informacji na fakturze, gdyż zapis ten ma jedynie charakter informacyjny.
Read More