Definicja KRS

Powszechnie znany skrót KRS pochodzi od Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to nic innego, jak publiczny rejestr prowadzony przez Sądy Rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. Rozpoczął swoje funkcjonowanie 1 stycznia 2001 roku, zastępują tym samym ówczesny rejestr handlowy. Rejestr KRS składa się z trzech części i są to: - rejestr przedsiębiorców, - rejestr stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, - rejestr dłużników niewypłacalnych. W zapisach Krajowego Rejestru Sądowego znaleźć można wszystkie podmioty, które posiadają działalność gospodarczą mającą obowiązek wpisu do KRS. Informacje odnośnie podmiotów biorących udział w obrocie gospodarczym na terenie Polski znajdują się właśnie w KRS. Prócz tego w wielu przypadkach jest tak, iż dopiero dzięki dokonaniu wpisu do KRS, działalność uzyskuje osobowość prawną.
Read More