Jakie dokumenty należy umieścić w części C akt osobowych?

W poprzednich wpisach zaprezentowane zostały podstawowe zadania działu kadr i płac. Jednym z nich jest prowadzenie akt osobowych pracowników. O tym temacie można było się też dowiedzieć w kilku poprzednich wpisach, gdzie zostały wymienione rodzaje dokumentów, przechowywanych w części A i B. Nadszedł i czas, aby dowiedzieć się jakie dokumenty, należy umieścić w części C akt osobowych. Trzeba również przypomnieć, że ta część akt, dotyczy wszystkich dokumentów, jakie wiążą się z zakończeniem stosunku pracy.  Do dokumentów umieszczanych w części C należą:  Oświadczenie o wypowiedzeniu lub zakończeniu umowy o pracę, Dokumenty dotyczące wydania świadectwa pracy, Kopia świadectwa pracy, Umowa o zakazie konkurencji (jeżeli została zawarta), Orzeczenie lekarskie wydane w związku z wykonanymi badaniami okresowymi, po zakończeniu stosunku pracy, Samo prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników to nie jedyny obowiązek pracodawcy. Musi on zadbać…
Read More

CZĘŚĆ B AKT OSOBOWYCH

W poprzednich wpisach został poruszony temat prowadzenia akt osobowych pracowników. Wiadomo już z jakich części się składają i jakiego typu dokumenty powinno się w nich zamieszczać. Najwyższy czas dokładniej wymienić dokumenty, jakie mogą znaleźć się w kolejnej części akt osobowych, oznaczonej literą B. Przypomnieć należy, że w części B muszą się znaleźć dokumenty, dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz jego przebiegu. Zaliczyć do nich możemy: umowę o pracę, pisemne potwierdzenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy, przepisów i zasad BHP oraz zakresem informacji objętych tajemnicą służbową; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o zamiarze lub braku korzystania z uprawnień rodzicielskich, praw pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4, praw pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 14, jeżeli pracownik jest rodzicem; oświadczenie pracownika o przekazywanie pieniędzy na konto bankowe,…
Read More

Jak długo może trwać okres wypowiedzenia?

Jednym z sposobów ustania stosunku pracy jest wypowiedzenie. Stanowi ono jednostronne Oświadczenie woli zerwania umowy o pracę. Mimo że, jest ono prawem zarówno pracodawcy jak i pracowników, zawsze musi odbywać się w zakresie jakim ustalają to przepisy prawne. Kodeks Pracy zawierający szczegółowe zasady, dotyczące czasu trwania okresu wypowiedzenia określa, że: > Jeżeli pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, przysługuje mu:  - 3 miesięczny okres wypowiedzenia, jeżeli przepracował dłużej niż 3 lata, - miesięczny okres wypowiedzenia, jeżeli przepracował dłużej niż 6 miesięcy, - dwutygodniowy okres wypowiedzenia, jeżeli pracował krócej niż 6 miesięcy. > Jeżeli pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na okres próbny, przysługuje mu: - dwutygodniowy okres wypowiedzenia, jeżeli pracował 3 miesiące, - tygodniowy okres wypowiedzenia, jeżeli pracował dłużej niż 2 tygodnie, - 3 dni…
Read More