Zatrudnienie pracownika na ⅛ etatu – obowiązki przedsiębiorcy

Zapraszamy także na naszą STRONĘ GŁÓWNĄ ! Dowiedz się więcej o księgowości dla firm. Decydując się na zatrudnienie pracownika niezależnie od wymiaru jego godzin koniecznie musimy wysłać go na obowiązkowe badania lekarskie podczas których lekarz ustala czy oby na pewno osoba ta nie posiada przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Fakt ten musi zostać udokumentowany odpowiednim zaświadczeniem. Pracodawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej zatrudnienia KAŻDEGO pracownika, niezależnie od części etatu, na jaki został zatrudniony. Kolejno musi zostać mu zapewnione minimalne wynagrodzenie w wysokości 2100 zł. W przypadku ⅛ etatu będzie to 262,50 zł. Za zatrudnionego pracownika należy opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także naliczać i odprowadzać podatek od dochodów pracownika, czyli PIT-4. Po zakończeniu każdego roku przedsiębiorca musi też złożyć…
Read More