Biegły rewident

Biegły rewident księgowy to zawód niesłusznie mylony z głównym księgowym. Czym charakteryzuje się zawód rewidenta? Jego zadaniem jest kontrola sprawozdań finansowych firm i przedsiębiorstw. To do niego należy ocena, czy księgowość danego podmiotu jest prowadzona rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami i oddaje stan rzeczywisty. Dzięki jego pracy możemy się przekonać, czy badane przedsiębiorstwo jest podmiotem wiarygodnym i czy warto w niego inwestować. Obowiązki biegłego rewidenta księgowego obejmują kilka różnych działań. Wśród nich może się też znajdować: prowadzenie ksiąg rachunkowych, przeprowadzanie ekspertyz finansowych, doradztwo w zakresie podatków i organizacji działalności itp.. Biegły rewident jest przedstawicielem zawodu zaufania i obejmuje go tajemnica zawodowa. W tym zawodzie pracować może tylko osoba, która: - posiada pełnię zdolności do czynności prawnych i nieposzlakowaną opinię, - ukończyła studia wyższe, - odbyła odpowiednie praktyki i aplikacje w…
Read More