Konsekwencję zatrudnienia na niewłaściwą umowę

W zależności od tego, jakiego rodzaju błąd zostanie nam narzucony, konsekwencję mogą być rozmaite. Najczęściej odnoszą się one do kwestii związanych z ZUS. Umowa zlecenie charakteryzuje się bowiem tym, że od pracy studentów do 26 roku życia nie są opłacane składki na ubezpieczenie. Wobec tego, jeśli organy kontrolne kwestionują zawartą umowę i stwierdzą, że faktyczny stan rzeczy nosi znamiona stosunku pracy, możemy być zmuszeni do uregulowania zaległości - umowa o pracę bowiem przewiduje pobieranie składek również od studenta. Komplikacji może być więcej, a wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Zalecamy czuwać nad tym, czy aby na pewno zatrudniamy poszczególne osoby na odpowiednich warunkach. Konflikty z instytucjami, a także osobami prywatnymi w tej kwestii mogą być bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem, którego lepiej unikać.
Read More