Zapłata podatku z cudzego konta bankowego

Wiele osób pyta o to, co zrobić, gdy zapłata naszego podatku została dokonana z cudzego konta. Sytuacje takie mają miejsce bardzo często. Każdemu może zdarzyć się przecież brak środków na koncie. Aby nie dopuścić do problemów z urzędem skarbowym bardzo często korzystamy w takim przypadku z pomocy najbliższych. Czy jednak zapłata podatku z cudzego rachunku bankowego będzie legalna? Uiszczenie zobowiązania podatkowego z cudzego konta bankowego nie sprawi, że obowiązek podatkowy wygaśnie, jako iż zapłata podatku musi nastąpić przez podatnika którego zobowiązanie dotyczy. Ordynacja dopuszcza taką możliwość jednak wyłącznie w następujących sytuacjach: -gdy zapłata podatku następuje z konta małżonka o ile posiadają oni wspólność majątkową, -jeżeli osoba regulująca należności podatnika jest jego pośrednikiem. Co jednak gdy osoba trzecia dokona zapłaty podatku za podatnika? Czy przelane środki przepadną? Nie. W takiej sytuacji…
Read More