Amortyzacja w prawie podatkowym

Tutaj znajdziesz ogólne informacje na temat amortyzacji – LINK. Z kolei tutaj przeczytasz o amortyzacji bilansowej – LINK. Dzisiejszy post będzie w głównej mierze poświęcony omówieniu kolejnego rodzaju amortyzacji, którym jest amortyzacja stosowana w prawie podatkowym. Przejdźmy zatem do konkretów... Opierając się o prawo podatkowe, amortyzacja musi zostać rozpoczęta pierwszego dnia miesiąca, który następuje w miesiącu, w którym dany składnik został wprowadzony do majątku przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że środki trwałe należy wprowadzić najpóźniej w miesiącu przekazania ich do użytkowania. Należy jednak pamiętać o tym, że istnieją od tej zasady pewne wyjątki. Każdy środek trwały, jak również wartości niematerialne i prawne amortyzuje się do momentu, gdy: - jego umorzenie zostanie zrównane z jego wartością początkową, - dany składnik majątku zostanie sprzedany, bądź oddany, - z innych powodów zostanie wycofany z użytkowania.…
Read More