Czy każdy może zostać księgowym?

Zawód księgowego wymaga spełnienia określonych w przepisach wymagań. O jakich wymaganiach mowa? Czy każdy może zostać księgowym? Warto zaznaczyć, że wykonywanie zawodu księgowego wymaga ponoszenia odpowiedzialności za popełnione błędy oraz rzetelnego wypełniania obowiązków opartych na przepisach prawnych. Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi w 2013-2014 roku dostęp do wykonywania czynności w ramach zawodu księgowego został znacznie ułatwiony. Deregulacji poddano usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Obecnie zawód księgowego może wykonywać osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ściśle określony katalog przestępstw, czyli za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości, posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o potrzebach wprowadzenia zawodu księgowego na listę…
Read More

6 cech dobrego księgowego

Czym cechuje się dobry księgowy? Na co zwrócić uwagę przed nawiązaniem współpracy z biurem rachunkowym lub samodzielnym księgowym? Współpraca z doświadczonym oraz wyspecjalizowanym księgowym z pewnością przyniesie wiele korzyści. Czym powinien cechować się księgowy, aby współpraca z nim okazała się korzystna? Samodzielne, rzetelne oraz skrupulatne wykonywanie zadań wymaga odpowiedeniego zasobu informacji oraz wieloletniego doświadczenia. 6 cech dobrego księgowego: wykształcenie, posiadanie odpowiednich kursów i szkoleń, chęć poszerzania swojej wiedzy umiejętność korzystania z wiedzy w sposób praktyczny szybkość podejmowania decyzji komunikatywność organizacja czasu oraz pracy odporność na silny stres Bardzo wiele osób decyduje się na wykonywanie zawodu księgowego. Warto jednak zaznaczyć, że ta praca nie jest dla wszystkich. Silne cechy charakteru warunkują pracę w tym zawodzie.
Read More

Jakich pełnomocnictw potrzebuje biuro rachunkowe?

Biura rachunkowe w celu reprezentowania klientów przed organami podatkowymi muszą uzyskać odpowiednie pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa – w zależności od zakresu świadczonych usług. Jakich pełnomocnictw potrzebuje biuro rachunkowe? Kto może być pełnomocnikiem? Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoby pełnoletnie lub nieubezwłasnowolnione). Warto zaznaczyć, że biuro rachunkowe (jako podmiot, firma) nie może być pełnomocnikiem podatnika. Pełnomocnictwa udziela się właścicielowi lub pracownikowi biura rachunkowego. Udzielone pełnomocnictwo powinno zawierać: ⇒ dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego identyfikator podatkowy, ⇒ dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta – numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, ⇒ adres tego pełnomocnika do doręczeń w kraju, chyba że wskazuje adres do doręczeń elektronicznych, na…
Read More