Zmiana formy opodatkowania 2022

Strona główna Od nowego roku przedsiębiorcy muszą dostosować się do zmian w zakresie przepisów prawa podatkowego. Założenia Nowego Ładu sprawiły, że wielu właścicieli firm nie wie jaką formę opodatkowania wybrać oraz w jaki sposób prowadzić księgowość od 2022 roku. Do kiedy można dokonać zmiany formy opodatkowania? W 2022 roku istnieje możliwość wyboru: podatku na zasadach ogólnych podatku liniowego ryczałtu KARTA PODATKOWA 2022 Warto zaznaczyć, że z tej formy opodatkowania mogą korzystać jedynie podatnicy, którzy do tej pory byli w ten sposób opodatkowani. Warto zaznaczyć, że od odpowiednio wybranej formy opodatkowania uzależniony jest ostateczna wysokość dochodu przedsiębiorstwa. Decydując się na zmianę należy odpowiednio przeanalizować dostępne formy oraz dostosować do branży (najkorzystniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług doradców podatkowych, którzy pomogą wybrać najlepszą formę opodatkowania). Wybierając formę opodatkowania należy również zwrócić uwagę…
Read More

Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur pozwala wystawiać oraz udostępniać faktury ustrukturyzowane, czyli przyjmujące format XML zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP. Faktura ustrukturyzowana może zostać wystawiona poprzez wykorzystanie udostępnionych przez MF narzędzi lub przy użyciu płatnych narzędzi firm zewnętrznych. Od 1 stycznia 2022 roku korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur jest dobrowolne. Od 2023 roku korzystanie z faktur ustrukturyzowane będzie obowiązkowe. Dla kogo KSeF? - Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT, - Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT - Podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP.
Read More

Co zaliczamy do dokumentów księgowych?

Odpowiednio prowadzona dokumentacja księgowa jednostki gospodarcze jest podstawowym elementem wpływającym na jakość prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzane raporty, analizy i sprawozdania. Dodatkowo dokumenty księgowe stanowią podstawę do zapisów dokonywanych w księgach rachunkowych, KPiR itp. Wyróżniamy: - dowody zewnętrzne obce - dowody zewnętrzne własne - dowody wewnętrzne - dowody zbiorcze Do głównych dokumentów księgowych zaliczamy: - sprawozdania finansowe, - księgi rachunkowe, - faktury, - ewidencje podatku VAT, - ewidencje środków trwałych, - ewidencje wartości niematerialnych i prawnych, jak również wiele innych.
Read More