Umowa na zastępstwo

Kiedy zawierana jest umowa na zastępstwo? Czy ta forma zatrudnienia zobowiązuje do zachowania okresu wypowiedzenia? Umowa na zastępstwo zawierana jest w przypadku zatrudnienia osoby, która ma przejąć obowiązku za innego pracownika nieobecnego tymczasowo w miejscu pracy (np. zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński, urlop bezpłatny). Umowa na zastępstwo powinna zawierać: - strony umowy - rodzaj i miejsce wykonywanej pracy - wysokość wynagrodzenia - wymiar czasu pracy (pełny czy niepełny etat) - termin rozpoczęcia świadczenia pracy, - przyczyna podpisania umowy o pracę na zastępstwo, - wymienienie z imienia i nazwiska zastępowanej osoby. Okres wypowiedzenia: - 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, - 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, - 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Warto zaznaczyć, że obecnie umowa na…
Więcej

Zmiany w JPK – likwidacja oznaczeń MPP

Ministerstwo Finansów zapowiedziało kolejne zmiany w zakresie plików JPK_V7. Jakiś czas temu zapowiedziano obowiązkowe oznaczenia dla poszczególnych transakcji, aczkolwiek po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, zmieniono koncepcję i tym sposobem najprawdopodobniej zostaną zlikwidowane oznaczenia MPP w plikach JPK. MPP, a więc mechanizm podzielonej płatności, bądź po prostu split payment. Polega ona na dokonaniu płatności za fakturę na dwóch oddzielnych rachunkach bankowych, a dokładniej wartość netto trafia na rachunek bankowy dostawcy, z kolei wartość podatku VAT jest kierowana na jego specjalny rachunek VAT. Mechanizm ten jest obowiązkowy dla niektórych transakcji, które wymienia załącznik nr 15 do Ustawy VAT, gdzie wartość brutto transakcji między przedsiębiorcami musi wynosić przynajmniej 15 000 zł. Na obecną chwilę nie jest znana dokładna data, kiedy przestanie obowiązywać oznaczenie MPP w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Mimo tego, iż na stronie Rządowego…
Więcej

Zapis księgowy – definicja oraz sposób poprawienia błędów

Jak się okazuje prowadzenia firmowej księgowości w głównej mierze opiera się na tym, iż do ksiąg rachunkowych z danego okresu sprawozdawczego, należy wprowadzić każde zdarzenie, które miało miejsce w tymże okresie sprawozdawczym. Dokonuje się tego w postawi tzw. zapisów. Wspomniane zapisy są dokonywane w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc, które mogłyby dać możliwość na jakiekolwiek dopiski, bądź edycje. Najpopularniejsze w ostatnich latach prowadzenie ksiąg rachunkowych przy pomocy komputera, wymaga zastosowania odpowiednich procedur oraz środków, które będą ochraniały przed zniszczeniem, modyfikacją oraz ewentualnym ukryciem zapisu. W prawidłowym zapisie księgowym powinny znaleźć się dane takie, jak: - data wykonania danej operacji, - precyzyjne określenie rodzaju i numeru identyfikacyjnego danego dowodu księgowego, który stanowi podstawę zapisu, - jasny i zrozumiały tekst, skrót, bądź kod opisu danej operacji (wymagana lista skrótów i kodów z…
Więcej