Jak prawidłowo prowadzić księgi rachunkowe?

Jak prawidłowo prowadzić księgi rachunkowe? Na co zwrócić uwagę decydując się na pełną ewidencję księgową? Jakich informacji dostarcza? Prawidłowe prowadzenie księgowości ma bardzo duży wpływ na podmiot oraz jego funkcjonowanie na rynku. Czego dowiesz się z artykułu: Dlaczego prowadzenie ksiąg rachunkowych jest ważne? Jakie wymagania muszą spełniać księgi rachunkowe? Jakie narzędzia są potrzebne do prowadzenia ksiąg rachunkowych? Jak prowadzić podstawową ewidencję księgową? Jakie są podstawowe zasady rozliczania podatków? Jakich błędów należy unikać przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych? Dlaczego prowadzenie ksiąg rachunkowych jest ważne? Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest nie tylko obowiązkiem każdej firmy, ale także ważnym narzędziem zarządzania finansami i planowania przyszłych działań. Poprawne i regularne prowadzenie ksiąg rachunkowych umożliwia przedsiębiorcom kontrolę nad finansami firmy oraz zapobiega nieprawidłowościom i błędom w rozliczeniach podatkowych. Jakie wymagania muszą spełniać księgi rachunkowe? Księgi rachunkowe muszą…
Read More

Kto może prowadzić księgi rachunkowe?

Kto może prowadzić księgi rachunkowe? Komu powierzyć obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych? Czy samodzielna ewidencja księgowa jest dobrym rozwiązaniem? Ksiegi rachunkowe powinny być prowadzone przez określoną grupę osób posiadających odpowiednie certyfikaty oraz uprawnienia (księgi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci). Warto tutaj równiez zaznaczyć, że pełną księgowość mogą prowadzić również spółki handlowe nieposiadające osobowości prawnej pod warunkiem, że jeden ze wspólników posiada odpowiednie kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat księgowy). Czego dowiesz się z artykułu: Jakie kwalifikacje należy mieć, aby móc prowadzić księgi rachunkowe? Do czego uprawnia certyfikat księgowy? Kto odpowiada za poprawność ewidencji w formie ksiąg rachunkowych? Odpowiedzialność właściciela firmy w zakresie ksiąg rachunkowych Jakie kwalifikacje należy mieć, aby móc prowadzić księgi rachunkowe? Przepisy prawne jasno określają, że usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych mogą świadczyć: • osoby fizyczne uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg…
Read More

Kiedy należy wydać pracownikowi świadectwo pracy?

Kiedy należy wydać pracownikowi świadectwo pracy? Czy to obowiązek pracodawcy? Na początku wyjaśnijmy czym jest świadectwo pracy i w jakich sytuacjach jest wydawane pracownikowi. Świadectwo pracy to dokument wydawany w sytuacji wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy ( dotyczy każdego rodzaju umowy o pracę, czyli umowy na czas nieokreślony, określony i na okres próbny). W świadectwie pracy należy uwzględnić dane dotyczące: • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy; • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy • urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku; • wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia; • wykorzystanego urlopu ojcowskiego; • wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i…
Read More