Księgowość w spółce z o.o.

W ramach przypomnienia: USŁUGI PODATKOWE! Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może rozliczać się na podstawie książki przychodów i rozchodów, zobowiązana jest natomiast do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Tak podają przepisy ustawy o rachunkowości. Jak wygląda księgowość w spółce z o.o.? Zacznijmy od podstawowego pytania: kiedy należy założyć księgi rachunkowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Księgi rachunkowe należy otworzyć na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, który rozumie się jako dzień zaistnienia pierwszego zdarzenia, mającego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. Przedsiębiorcy mają nie więcej niż 15 dni na spełnienie tego obowiązku. Bardzo ważną kwestią jest określenie dnia, w którym dokonana została operacja gospodarcza wpływająca na stan aktywów i pasywów spółki lub jej przychodów i kosztów. Taką operacją jest np. wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie udziałów. Operacja ta zostanie odzwierciedlona w aktywach spółki…
Read More

Księgowość w spółce partnerskiej

W ramach przypomnienia - artykuł o KPiR. Spółka partnerska należy do osobowych spółek handlowych. Tworzą ją wspólnicy (partnerzy) celem wykonywania wolnego zawodu pod własną nazwą. Wspólnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Każdy partner odpowiada indywidualnie za wyrządzone przez siebie szkody. Zaś za zobowiązania całej spółki (np. spłata zaciągniętego przez spółkę kredytu) wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie. Aby założyć spółkę partnerską, należy sporządzić pisemną umowę. Trzeba jeszcze dokonać jej rejestracji w KRS. Księgowość spółki partnerskiej może przybierać postać: → KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Spółka partnerska może prowadzić KPiR, czyli księgowość w formie prostej, do czasu kiedy jej przychody nie przekraczają kwoty 1,2 mln euro. Jest to forma uproszczona, tak więc przeciętny przedsiębiorca jest w stanie prowadzić ją samodzielnie. Niemniej jednak można też skorzystać z usług biura rachunkowego – dzięki temu zaoszczędzimy czas…
Read More